Posts in category

পুথি-পাঁজি


ভূপেন হাজৰিকা- এজ্‌ আই নিউ হিম

Read More

ভূপেন হাজৰিকা- এজ্‌ আই নিউ হিম  শিৰোনামৰে বিগত ২০১৮ৰ অক্টোবৰ মাহৰ শেষৰ দিনটোত সুধাকন্ঠ ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ সুদীৰ্ঘ দিনৰ সংগী কল্পনা লাজমীৰ এখন আত্মজীৱনীমূলক গ্ৰন্থ প্ৰকাশ পাইছে। প্ৰত্যাশিতভাৱেই প্ৰকাশৰ প্ৰায় লগে-লগে গ্ৰন্থখনে অসমৰ চিন্তাশীল মহলত তুমূল বিতৰ্কৰ সূচনা কৰিছে। কাৰণ, ভূপেন হাজৰিকা মানেই অসমীয়া মানুহৰ এটি আৱেগ, এচামৰ বাবে ভূপেন হাজৰিকা ভগৱানৰ অৱতাৰ। অৱশ্যে সেই …